DManager

DManager програмыг ашигласнаараа бөөний худалдааны байгууллагууд борлуулалт, түгээлтийн дотоод үйл ажиллагаагаа автоматжуулж, борлуулалтаа бүрэн хянаж, зэх зээлийнхээ хэдэн хувийг хамарч байгаагаа мэдэж чадна.

Хаана асуудал байгааг ч “оношилж”, алган дээр тавьсан мэт маш тодорхой болгож өгдөг.

DMANAGER ПРОГРАМЫН БОРЛУУЛАЛТ, ТҮГЭЭЛТИЙН МОДУЛИУД

Худалдааны төлөөлөгч

Харилцагчийн захиалга оруулах, захиалгын баримт хэвлэх, захиалга хүргэгдсэн эсэхийг харах, бэлэн мөнгөний орлого авах, агуулахын барааны үлдэгдэл харах, хариуцсан харилцагчдын зээлийн үлдэгдэл харах, харилцагчийн гүйлгээний түүх харах боломжтой.

Түгээлтийн ажилтан

Хариуцсан харилцагчдын захиалгыг харах, нэгтгэл хийх, хэвлэх, агуулахаас ачих ачилтын захиалга өгөх, түгээлтийн мэдээллийг оруулах, бэлэн мөнгөний орлого авах, буцаалтыг бүртгэх, газрын зураг дээр түгээх харилцагчдыг харах боломжтой.

Борлуулагч (шууд борлуулалт)

Ачилтын захиалга өгөх, бэлнээр болон зээлээр борлуулалт хийх, борлуулалтын буцаалт хийх, өмнөх зээлийн тооцоо авах, падаан хэвлэх, барааны үлдэгдэл харах, хариуцсан харилцагчдын зээлийн үлдэгдэл харах, харилцагчийн гүйлгээний түүх харах боломжтой.

Харилцагчын бүртгэл

Харилцагчийн мэдээллийг сувгийн хэлбэр, сүлжээ дэлгүүр, хаяг, утас гэх мэт дэлгэрэнгүй бүртгэнэ. Борлуулалтын ажилтан утаснаасаа шинэ харилцагч нэмэх. Байршлыг газрын зураг дээр тодорхойлох, Мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт илгээх, хүсэлтийг зөвшөөрөх Харилцагчийн мастер дататай.

GPS

Тусгай төхөөрөмж шаардахгүй гар утасны GPS-ийг ашиглана. Заагдсан түгээлтийн хавтгайд маршрутын дагуу явж буй эсэхийг хянах, өмнөх өдрүүдийн замын түүхийг харах, зам өдрийн тооцоо хийх бололмжтой. Борлуулалтын ажилтнууд үнийн санал, албан бичиг харилцагчид хүргэж өгөх, мерчиндайзинг хийх зэргээр гадуур явж байгаа үед ажлын тэмдэглэл хөтлөж газрын зураг дээр түүх хөтлөнө.

Хөнгөлөлт, урамшуулал

Олон төрлийн хөнгөлөлт, урамшууллын бодлого оруулж, борлуулалтын ажилтанууд борлуулалт хийх үед автоматаар бодогдоно. Хөнгөлөлт урамшуулал харилцагч бүрт хүрнэ. Тухайлбал: Төлбөрийн хэлбэрээс хамаарсан хөнгөлөлт, Захиалгын дүнгээс хамаарсан хөнгөлөлт, Багц барааны хөнгөлөлт, n бараа авахад m бараа бэлэглэх г.м.

Агуулахын бүртгэл

Барааг газар зүйн байршил, барааны ангилалаар агуулахуудад хувааж бүртгэх, агуулахын өдөр тутмын тайлан гаргах, агуулахын зохистой үлдэгдэлийг оруулж барааны тасралт, илүүдэлийг тооцоолно. Худалдан авах барааны санал гаргаж, захиалгыг харилцагч руу илгээнэ. Илгээсэн захиалгын явц, өөрчлөлтийг хянах боломжтой.

Барааны төрөлжилт

Борлуулалтын ажилтнуудын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр бүрээр оруулж, гүйцэтгэлийг дараах гурван хэлбэрээр хянах боломжтой. Үүнд: хяналтын босго, нэгдсэн босго, нэрлэсэн босго. Харилцагч дээр хэдэн нэр төрлийн бараа байгаа болон төрөлжилтийн стандартын дагуу борлуулалт хийж буй эсэхийг хянана.

Амжилтгүй борлуулалт

Борлуулалтын ажилтан харилцагч дээр очсон боловч амжилтгүй борлуулалт хийж болох ба үүнийг барааны үлдэгдэлтэй байсан, өрсөлдөгчөөс бараа авсан зэргээр ангилан бүртгэнэ.

Мерчендайзинг

Харилцагч дээр байгаа барааны өрөлтийн зургийг өрөлт хийхээс өмнөх болон дараах байдлаар авч төв рүүгээ илгээнэ. Зөвхөн тухайн агшинд дарсан зураг л илгээгдэнэ. Харилцагч дээр дуусах хугацаа дуусах дөхөж байгаа барааны хугацааны мэдэгдэл оруулж хяналт хийнэ.

Бусад боломж

Харилцагчаас гарсан санал хүсэлт болон шийдвэрлэлтийг бүртгэнэ. Борлуулалтын ажилтнууд харилцагчдаас утасны апп-аараа хялбар судалгаа авах боломжтой. Борлуулалтын 250 орчим загварын тайлантай.

Өдөр бүр 3500 хэрэглэгч ашигладаг

DManager апп хамгийн олон хэрэглэгчтэй, хамгийн шилдэг нь

DMANAGER ПРОГРАМЫН САНХҮҮГИЙН МОДУЛИУД

Бараа материал

Түүхий эд материал, дуусаагүй үйлдвэрлэл, бэлэн бүтээгдэхүүн, бараа, хангамжийн зүйлийг нэр төрөл тус бүрээр дэлгэрэнгүй хөтөлнө. Бараа материалын байнгын системтэй тул удирдлагад хэрэгцээтэй мэдээлэл байнга бэлэн байх болно. Агуулах, худалдааны ажилтан дээр байгаа барааны үлдэгдэлийг хянах боломжтой.

Мөнгөн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө болон банкны харилцах дансны бүртгэлийг төгрөг болон дурын гадаад валютаар бүртгэнэ. Төв касс, банкны харилцах данс, худалдааны ажилтан дээр байгаа бэлэн мөнгөний тооцоо хийх боломжтой.

Авлага, өглөг

Бусдаас нэхэмжлэн авах мөнгөн дүн болох авлага, бусдад төлөх мөнгөн дүн болох өглөгийг харилцагч тус бүрээр нь дэлгэрэнгүй хөтлөнө.Сүлжээ дэлгүүрийн авлагыг нэгтгэж хөтлөх, авлагын ажилтан, худалдааны ажилчид утасны аппаас харилцагчийн авлагын үлдэгдэлийг харах боломжтой.

Ерөнхий бүртгэл

Ерөнхий бүртгэлд бүх гүйлгээнүүд шууд татагдан очдог бөгөөд тохируулах бичилтийн гүйлгээг хөтлөх ерөнхий журнал болон санхүүгийн тайлан, тодруулга, шалгах баланс, ерөнхий дэвтэр зэрэг бүхий л бүртгэлийг нэгтгэн гаргах тайлангууд байна.

Цалин, хүний нөөц

Энэхүү бүртгэл нь ажиллагсдад олгохоор тооцсон цалин хөлс, мөн түүнээс суутгасан суутгалыг ажилчин бүрээр болон үйлдвэрлэлийн цех, тасаг нэгжээр ангилан хөтлөх бөгөөд Нийгмийн даатгал, татварын цахим системд нийцсэн xml загварын файл гаргах боломжтой. Мөн ажилтнуудын ээлжийн амралт, эмнэлэгийн хуудсыг бодно.

Үндсэн хөрөнгө

Орлого, ашиглалтаас хасах, борлуулалт, дахин үнэлгээ, дотоод хөдөлгөөн, элэгдэл бодох зэрэг үндсэн хөрөнгийн бүхий л бүртгэлийг хөтлөх боломжтой. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл бодох дурын аргыг хөрөнгө бүрт сонгох боломжтой.


Манай харилцагчид